Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1680x)
 • Viedenská cesta 7
 • 851 01 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pediatria
  • oftalmológia
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • reumatológia
  • klinická psychológia