Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNIČNÁ A.S. (8782x)
 • Duklianskych hrdinov 34
 • 901 22 Malacky
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • dialyzačné
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • pediatrická oftalmológia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)