Zdravotné zariadenie
 • MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4495x)
 • Hattalova 12/C
 • 831 03 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • endokrinológia
  • klinická psychológia
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia