Zdravotné zariadenie
  • SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. (499x)
  • POTOČNÁ 11
  • 900 91 LIMBACH
  • odbornosť:
    • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
    • oddelenie dlhodobo chorých