Zdravotné zariadenie
 • DUSLO, A.S. (2785x)
 • Administratívna budova ev. č. 1236
 • 927 03 Šaľa
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia