Zdravotné zariadenie
  • INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (756x)
  • Čierny chodník 34
  • 831 07 Bratislava
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
    • doprava poistencov