Zdravotné zariadenie
  • METABOLICKé CENTRUM MUDR. KATARíNY RAšLOVEJ, S.R.O. (710x)
  • Janotova 10
  • 841 04 Bratislava
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
    • lekárska genetika