Zdravotné zariadenie
 • TOP - MED, A.S. (3693x)
 • Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13
 • 841 04 Bratislava 4
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • plastická chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • klinická psychológia
  • centrálna sterilizácia