Zdravotné zariadenie
 • HEDAK , A.S. (2847x)
 • Mýtna 5
 • 811 07 Bratislava 1
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • reumatológia
  • kardiológia
  • geriatria
  • psychosomatická a behaviorálna medicína