Zdravotné zariadenie
 • NOVAPHARM, S.R.O. (5743x)
 • Šancova 110
 • 832 99 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • zubná technika
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)