Zdravotné zariadenie
  • ADOS CENTRUM POMOCI S.R.O. (418x)
  • Schillerova 17
  • 811 04 Bratislava
  • odbornosť:
    • ADOS, ošetrovateľstvo