Zdravotné zariadenie
 • SúKROMNé ZDRAVOTNíCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. (1016x)
 • Šulekova 20
 • 811 03 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia