Zdravotné zariadenie
 • ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (9630x)
 • Heydukova 10
 • 812 50 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • neurochirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • nukleárna medicína
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • čeľustná ortopédia
  • paradontológia
  • lekárska genetika
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • maxilofaciálna chirurgia
  • lekáreň (verejná)
  • zubná technika
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • LSPP detská stomatologická
  • gastroenterologická chirurgia
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • onkológia v chirurgii
  • onkológia v urológii
  • služby zdravia pri práci
  • onkologická JIS
  • gynekologická JIS
  • maxilofaciálna chirurgia JIS