Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JANA KOVáčOVá, VšEOBECNý LEKáR (477x)
  • Sládkovičova 37
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • dorastové lekárstvo