Zdravotné zariadenie
  • MUDR. STRNADOVÁ ZUZANA (519x)
  • Hálkova 3
  • 010 01 Žilina
  • odbornosť:
    • oftalmológia
    • pediatrická oftalmológia