Zdravotné zariadenie
  • MUDR. SVRČKOVÁ PAULÍNA (451x)
  • Nemocničná 1944/10
  • 026 01 Dolný Kubín
  • odbornosť:
    • oftalmológia
    • pediatrická oftalmológia