Zdravotné zariadenie
  • MUDR. LONEKOVÁ SYLVIA (520x)
  • PLK ČK 62/30
  • 029 01 Námestovo
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo