Zdravotné zariadenie
  • MUDR. REPTIŠ VLADIMÍR (315x)
  • ČSA 25
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo