Zdravotné zariadenie
  • MUDR. TUHÁRSKA SOŇA (276x)
  • Bernolákova 12
  • 974 05 Banská Bystrica 5
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo