Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ĽUDMILA BACHLEDOVá, VšEOBECNý LEKáR (314x)
  • kpt. Nálepku 5
  • 974 04 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo