Zdravotné zariadenie
  • MUDR. RENáTA KOVářOVá, VšEOBECNý LEKáR (309x)
  • kpt. Nálepku 5
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo