Zdravotné zariadenie
  • MUDR. CÍGEROVÁ EVA (723x)
  • Pod Lachovcom č. 1727/55
  • 020 01 Púchov
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová