Zdravotné zariadenie
  • ADOS "SESTRIČKA"-POLÁČIKOVÁ RUŽENA (390x)
  • Námestie L. Svobodu 1
  • 974 01 Banská Bystrica 1
  • odbornosť:
    • ADOS, ošetrovateľstvo