Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (659x)
  • Cintorínska 2l
  • 968 01 Nová Baňa
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - výjazdová