Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MáRIA ULIANKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (558x)
  • Školská 28
  • 962 63 Pliešovce
  • odbornosť:
    • pediatria