Zdravotné zariadenie
  • MUDR. PÁLHÁZYOVÁ IRENA (325x)
  • OBZS
  • 980 21 Bátka
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo