Zdravotné zariadenie
 • REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (2040x)
 • Ulica mieru 12
 • 073 01 Sobrance
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína
  • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)