Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8120x)
 • Špitálska 1
 • 071 01 Michalovce
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • radiačná onkológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • nukleárna medicína
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • audiológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická nefrológia
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ADOS, ošetrovateľstvo