Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MáRIA GOFUSOVá (660x)
  • Vojčice 264
  • 076 22 Vojčice
  • odbornosť:
    • kardiológia
    • funkčná diagnostika