Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (824x)
  • Zupkova 1
  • 040 22 Košice
  • odbornosť:
    • pneumológia a ftizeológia
    • pediatria