Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JAROSLAVA ČURMOVá (696x)
  • Moskovská 16
  • 071 01 Michalovce
  • odbornosť:
    • otorinolaryngológia
    • pediatrická otorinolaryngológia