Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MáRIA KOHÚTOVÁ (790x)
  • 1. decembra 2207/8
  • 075 01 Trebišov
  • odbornosť:
    • otorinolaryngológia
    • pediatrická otorinolaryngológia