Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ILÁŠOVÁ EVA (538x)
  • Kuzmányho 35
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • neonatológia