Zdravotné zariadenie
  • MUDR. LŐRINCZOVÁ INGRID (744x)
  • Komenského 26
  • 048 01 Rožňava
  • odbornosť:
    • otorinolaryngológia
    • pediatrická otorinolaryngológia