Zdravotné zariadenie
  • MUDR. PISKOVÁ MÁRIA (514x)
  • Hviezdoslavova 1
  • 060 01 Kežmarok
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo