Zdravotné zariadenie
  • MUDR. BACHRATÝ AUGUSTÍN (564x)
  • Hlavná 60
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo