Zdravotné zariadenie
  • MUDR. HULAJ METOD (771x)
  • Bystré 307
  • 094 34 Bystré
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová