Zdravotné zariadenie
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1303x)
 • Jesenského 5
 • 054 01 Spišská Nová Ves
 • odbornosť:
  • všeobecné lekárstvo
  • telovýchovné lekárstvo
  • lekáreň (verejná)
  • doprava poistencov
  • ADOS, ošetrovateľstvo
  • hospic
  • mobilný hospic