Zdravotné zariadenie
 • ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1252x)
 • Bočná 2
 • 040 01 Košice
 • odbornosť:
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická oftalmológia
  • ADOS, ošetrovateľstvo
  • hospic