Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KARPENKOVÁ JARMILA (585x)
  • Špitálska 1
  • 048 01 Rožňava
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo