Zdravotné zariadenie
  • PAEDDR. MáRIA PAPPOVá - RE-HA (206x)
  • Ľubovníkova 23
  • 841 07 Bratislava
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)