Zdravotné zariadenie
  • MGR. MILOŠ ŠPANÍR - ŠPIGI - PRODUCTION (259x)
  • BATKOVA 9
  • 841 01 BRATISLAVA 42
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)