Zdravotné zariadenie
  • DOC. MUDR. JOZEF GONSORČÍK, CSC. (551x)
  • Krásnohorská 67
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • kardiológia