Zdravotné zariadenie
  • KATARíNA BAJNOKOVá (203x)
  • Bystrický rad 83
  • 960 01 Zvolen
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)