Zdravotné zariadenie
  • MARTA ADáMIKOVá - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "MARTA" (156x)
  • UL. A. DUBČEKA 28
  • 965 01 ŽIAR NAD HRONOM
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)