Zdravotné zariadenie
  • MGR. VIERA MIKLÁŠOVÁ (197x)
  • DRUŽSTEVNÁ 3/75
  • 945 01 KOMÁRNO
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)