Zdravotné zariadenie
  • DANA FIRMENTOVÁ - MEDEA (219x)
  • NÁM. SV. MIKULÁŠA 2/2
  • 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)