Zdravotné zariadenie
 • GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1304x)
 • Starohájska 2
 • 917 01 Trnava
 • odbornosť:
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • endokrinológia
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • reprodukčná medicína
  • gynekologická urológia