Zdravotné zariadenie
  • MUDR. RUDINSKÝ JÁN (867x)
  • Hlavná 1
  • 941 11 Palárikovo
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová