Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZIMAN JÁN (899x)
  • Selice
  • 925 72 Selice
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová